teresapelka-in-polish.com
Amerykański angielski — ale skąd?
Wiele już powiedziano o angielskim amerykańskim, względem przodków. Badacze analizowali dźwięki mowy oraz „derywowali” je ze szczegółowością sugerującą Pygmaliona Bernarda Shaw. Więcej→…