teresapelka-in-polish.com
Rola sprzężenia zwrotnego
W ludzkim parsowaniu rola zapętlenia jest zbliżona do naturalnej popędowej.