teresapelka-in-polish.com
Gramatyczne Aspekty, czy kognitywne zmienne?
Czy jest pewność, że nie możemy mieć gramatycznych Aspektów za kognitywne zmienne?