teresapelka-in-polish.com
Ludzkie mózgi, parametry i urządzenia
Aby wolni ludzie sformułować mogli swe sentymenty co do tego proponowanego narzędzia.