teresapelka-in-polish.com
Ni mężczyzny, kobiety, dziecka, ni domu, z tym plackiem
Czy życie na Ziemi jest osobne od proto-indo-europejskiego?