teresapelka-in-polish.com
Językowe zagmatwanie
Język to miękki podbój, rozumował pan Ferriter. Nie wyjawił swojego zdania o jedzeniu.