teresapelka-in-polish.com
Palenie Flagi ― gdzie tu jaki język?
Pierwsza Poprawka nie mówi, *Kongres nie będzie tworzyć praw ograniczających zachowanie ekspresywne, a to na szczęście. Więcej→