teresapelka-in-polish.com
Palenie Flagi ― gdzie tu jaki język?
Pierwsza Poprawka mówi, że ludzie mają prawo do wolności mowy. Nie mówi ona, *Kongres nie będzie tworzyć praw ograniczających zachowanie ekspresywne, a to na szczęście: ludzkie zachowania ekspresyw…