terangiman.com
Codex Amiatinus, Manuskrip Alkitab dan Vulgata yang Terlengkap dan Tertua
Oleh Daniel Esparza Manuskrip ini dianggap sebagai salinan yang paling akurat dari terjemahan asli milik St. Hieronimus