tera.mk
Со Ристо Ѓорески во „Два пати исто, но сепак различно“
Ристо Ѓорески е од село Буково. Тој денеска има меѓународна кариера, а беше ученик на кларинетистот и професор Панде Татарчевски . Основно и средно музичко училиште заврши во Битола, дипломираше и магистрираше во Скопје, а специјализираше во Варшава. Работи во Македонската опера и балет во Скопје. Повод за разговорот во оваа емисија е што тојRead More