tera.mk
Со Драган Балтовски во Два пати исто, но сепак различно
Во оваа емисија со битолчанецот Драган Балтовски, кој некогаш свирел во неколку битолски групи, а сега живее во Белград. Кон крајот на шеесеттите и почетокот на седумдесетите години со неколкумина битолчани свиреле по игранки, во офицерскиот дом, а групата им се викала „Пламени јазици“. Ентузијазмот бил многу голем, а техничките можности мали, но ги надминувалеRead More