tera.mk
Со Александар Тодоровски за народните носии
Во оваа емисија со Александар Тодоровски за неговата љубов кон народното творештво. Тој собира народни носии. Некаде во 2000-2001 година го посетил родното село на неговиот дедо Врањевци. Низ урнатите куќи пронашол некои стари носии и се пофалил дека имал веќе народна носија. Но, добил критики дека не нашол ништо, во однос на тоа колкуRead More