tera.mk
Се поставуваат нови корпи за отпадоци
Започна поставувањето на новите корпи за отпадоци, за почеток на Широк Сокак. По констатираната состојба на терен, ЈП „Комуналец“ набави 130 корпи за отпадоци. Новите корпи ќе бидат поставени во централното градско подрачје, додека пак, постарите ќе бидат остранети, репарирани и ќе бидат наместени на други места во градот каде што има потреба. од општинатаRead More