tera.mk
Северна Македонија влезе и во Општина Битола
На денешната седница на Советот на општина Битола беше и точката од дневниот ред за измена и дополнување на Статутот на општината. Како што вели советникот од СДСМ Методија Илиевски согласно промената на Уставот на државата, должни се како Совет да направат промена на старото име Република Македонија, со новото Република Северна Македонија. Советникот одRead More