tera.mk
Предлог-законот за јавниот интерес во културата
Владата денеска го утврди конечниот текст на Предлог-законот за јавниот интерес во културата, кој, откако ќе биде усвоен во Собранието, ќе овозможи поотчетно и потранспарентно финансирање на програмите на националните установи во културата и на проектите на другите субјекти во културата, соопшти Владата. Со Предлог-законот за јавниот интерес во културата се предлагаат измени на досегашниотRead More