tera.mk
Повеќе велосипеди за почист воздух
Дизел или Вело култура беше пораката на 55та критична маса во Битола. Велосипеди се возеа низ битолските улици и на ладно време, со цел да се подигне свеста кај граѓа