tera.mk
Пет новорегистрирани лица со ХИВ/СИДА во Битола
Пет новорегистрирани лица со ХИВ/СИДА во Битола од почетокот на годинава до денес. Ова денес го соопштија од Центарот за јавно здравје во Битола кои што се вклучија во одбележувањето на Светскиот ден за борба против ХИВ/СИДА 1 декември.Колку за споредба мината година на ниво на општина Битола немаше ниту едно регистрирано лице со ХИВ/СИДА.Read More