tera.mk
Општината имала пари за обнова на Копанки
-Општина Битола покрена постапка за поништување на незаконското приграбување на државниот имот на планинарскиот дом Кoпанки, сопственост на граѓаните, од страна на здружението ПСК Пелистер. По завршување на постапката и впишувањето на планинарскиот дом Копанки водржавна сопственост општина Битола ќе го побара во владение. Општината на својата сметка има доволно пари да го обнови планинарскиотдом Копанки во најбрзRead More