tera.mk
Модна ревија на безбеднa – дизајнерскa детска облека
Во рамките на одбележувањето на Европската недела на мобилност, на плоштадот „Магнолија“ во Битола беше промовирана безбеднa – дизајнерскa детска облека од флуоресцентни материјали и додатоци. Европската недела на мобилност е единствената платформа на која градовите ги промовираат мерките за одржливата урбана мобилност, што подразбира пешачење, безбедно користење велосипед, квалитетен јавен превоз со единствена целRead More