tera.mk
Месечен надоместок за уште 1.000 стечајци до пензионирање
Собранието денеска на предлог на Министерството за труд и социјална политика ги изгласа најновите измени и дополнувања на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата во доминантна државна сопственост. Во соопштението на Владата се вели: „Законот стапува на сила со објавувањето во Службен весник и ги повикуваме стечајните работници од петокRead More