tera.mk
Девојче се удави во базенот „Довлеџик“
Девојче на 14 годишна возраст денеска се удави во базенот „Довлеџик“ во Битола. Повеќе информации во Актуел на Тера во 16:55.