tera.mk
Два пати годишно треба да докажат дека се меѓу живите за да добијат пензија
135 лица од Битола два месеци останаа без пензија. Се работи за лица кои што земаат пензија од странство и за лица со попречености. Јовица Приевиќ ја раскажува голгот