tera.mk
Во Два пати исто, но сепак различно со Цане Николовски
Во оваа емисија наш и Ваш гостин е Цане Николовски. Тој веќе 15 години живее и работи во Шпанија. Младоста ја помина во Битола, на почеток како рокер во групата „Мадригали“ чии хитови и денеска се пеат. Во 1985 продолжува со групата „Гром “ а во 1989 година поминува во групата „Елита“ и се случуваRead More