tera.mk
“Битола во боја”
Медиа/Арт клубот- Битола на Младински образвовен форум, го организираа завршниот настан “Битола во боја”. Изложбата се организира со цел да им се прикаже на граѓаните на Битола дека постојат доволен број на настани во градот кои ја опфаќаат младата популација, само е потребна информираност околу истите. Фотографиите се направени од членовите на Медиа/Арт клубот одRead More