teodosijevic.com
Postavite prava pitanja u prodaji!
Želite da znate odgovor na konačno pitanje života, univerzuma i svega? Ne paničite!!! Odgovor na to ću vam dati na kraju ovog posta. Za razliku od konačnog pitanja života, univerzuma i svega, za koje odgovor već postoji, ovde ću vam pokušati dati i odgovor na to koja su prava pitanja u prodaji koja,