tennisfa.com
کمک مالی تنیس‌بازان جهان برای مقابله با بحران آتش‌سوزی در استرالیا - تنیس‌ فا
تنیسفا: به دنبال آتش‌سوزی‌های اخیر در مناطق وسیعی از کشور استرالیا، اشلی بارتی زن شماره یک تنیس جهان اعلام کرد که تمام مبلغ جایزه نقدی خود در مسابقات