tennguoidepnhat.net
Danh mục 4
Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình bắn rơi 100 máy bay Mỹ (17-7-1965) Bài nói với cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 Đoàn Tam Đảo bộ đội phòng không – không quân (19-7-1965) Lời kê…