tennguoidepnhat.net
Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên – Dấu ấn vẻ vang
(PLO) – Trong quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua gần 13 khóa hoạt động, thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức, hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm …