tennguoidepnhat.net
Vì sao 20 năm mới công bố ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 2/9/1969, nhưng do trùng ngày Quốc khánh nên Bộ Chính trị lúc bấy giờ thông báo là ngày 3/9. Hai mươi năm sau, toàn văn di chúc và ngày mất của Bác mới được công bố.…