tennguoidepnhat.net
Tuyên ngôn Độc lập: Từ quyền con người đến quyền dân tộc
VOV.VN – Từ quyền lợi con người nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển thành quyền lợi dân tộc cụ thể trong Tuyên ngôn Độc lập. Lịch sử Việt Nam, ngay từ những trang đầu dựng nước đã t…