tennguoidepnhat.net
“Vì lợi ích mười năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng người”
Bác Hồ trò chuyện với học sinh Trường thiếu nhi rẻo cao khu tự trị Việt Bắc,1960