tennguoidepnhat.net
Tình cảm của Bác Hồ dành cho phụ nữ Việt Nam qua những câu chuyện nhỏ
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho phụ nữ Việt Nam sự quan tâm đặc biệt, những tình cảm chứa chan, chân tình như một người cha, người chú, người anh. Người luôn khuyên nhủ chị em phụ nữ c…