tennguoidepnhat.net
Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19-10-1966)
Visit the post for more.