tennguoidepnhat.net
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Hồ Chủ tịch
Trước nhiều thời điểm lịch sử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc để đưa ra những quyết định trọng đại.…