tennguoidepnhat.net
Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết
VOV.VN – Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích l…