tennguoidepnhat.net
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị vĩnh hằng
VOV.VN – Di chúc của Bác là chúc thư, lời dặn của Bác để lại cho đất nước chúng ta, cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là đối với Đảng, đối với nhân dân.…