tennguoidepnhat.net
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa những lời lẽ bất tử
VOV.VN – Đây là nhận định của ông Evgeni Kobelev, một nhà nghiên cứu Việt Nam và nhiều năm học tập, công tác tại Việt Nam.