tennguoidepnhat.net
‘Cách mạng Tháng Tám’ của thời kỳ đổi mới đất nước
VOV.VN -Một dân tộc đã tự giải phóng mình, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời, lở đất” không có lẽ gì không làm nên “Cách mạng Tháng Tám của thời kỳ đổi mới”.…