tennguoidepnhat.net
Đoàn Thanh niên tiên tiến Khối Doanh nghiệp Trung ương báo công dâng Bác
Sáng ngày 28/5/2014, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn Thanh niên tiên tiến Khối Doanh nghiệp Trung ương đã báo công dâng Bác. Đoàn đã báo cáo với Bác về những thành tích đạt được trong công t…