tennguoidepnhat.net
Chiến thắng 30-4 cái nhìn từ báo chí thế giới
LTS: Trong không khí rộn ràng kỷ niệm 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Báo Công an TP Đà Nẵng xin gửi đến bạn đọc những đánh giá thực tế của dư luận thế giới xung qua…