tennguoidepnhat.net
Sưu tập ảnh – tỏ lòng tôn kính Bác
Kính yêu Bác Hồ, trong mỗi chúng ta lại thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Có người học Bác ở đức tính giản dị, có người kể chuyện Bác…Với ông Trần Đang – Khu 3 – thị trấn Trới &#…