tennguoidepnhat.net
Cảm nhận về hình ảnh người cao tuổi trong thơ Bác Hồ
Bác Hồ thăm hỏi người cao tuổi. (Ảnh TL, TNN st)