tennguoidepnhat.net
Về nơi Bác Hồ gửi thư cho thiếu nhi
Trong niềm hân hoan mừng Sa Pa giải phóng lần thứ nhất (8/11/1946), thế hệ trẻ Sa Pa có vinh dự lớn: Ngày 19/11/1946, Hồ Chủ tịch gửi thư cho thiếu nhi Sa Pa.