tennguoidepnhat.net
Bác Hồ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 1965
Từ khi còn ở chiến khu, dù còn phải khắc phục nhiều khó khăn gian khổ, Người vẫn tìm những nơi làm việc và sinh hoạt sao cho trên có núi, dưới có sông, có đất để trồng trọt, có bãi để vui chơi, giả…