tennguoidepnhat.net
Về nơi Bác Hồ đọc lời chúc Tết năm 1947
– Động Long Tiên nằm trong quần thể khu di tích Quốc gia chùa Trầm, xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn giữ được nét hoang sơ cổ kính ngàn xưa.…