tennguoidepnhat.net
Những bài thơ chúc Tết của Bác vào năm Ngọ
Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, đồng bào ta được đón chín cái Tết năm Ngọ. Trong chín mùa xuân này, chúng ta vinh dự và tự hào được Bác Hồ ba lần gửi thơ chúc Tết.…