tennguoidepnhat.net
Bác đi chợ Tết
Thiếu tướng Phan Văn Xoàn (người bảo vệ Bác Hồ từ năm 1955 đến 1969) kể, trích trong sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta, Nxb CTQG, H.2005.