tennguoidepnhat.net
Bác Hồ chăm lo cho mọi người khi xuân về, Tết đến
Mỗi độ xuân về, chúng ta lại bồi hồi nhớ lời Bác Hồ “Chào xuân”: “Năm cũ lịch cũ vừa qua Năm mới lịch mới lại tới”