tennguoidepnhat.net
Những tấm thiệp Xuân của Bác Hồ
Sinh thời, cứ mỗi độ Tết đến, Bác Hồ lại gửi những vần thơ chúc Tết đến người dân cả nước. Đó là thông điệp mừng năm mới, cổ vũ, khích lệ tinh thần quân, dân trong chiến đấu, lao động. Vì vậy với n…