tennguoidepnhat.net
Chuyện kể người chụp ảnh Bác Tết đầu tiên Việt Nam độc lập
“Bác đón thân nhân cán bộ, chiến sĩ làm việc tại Bắc Bộ Phủ trong bộ kaki màu sữa đã nhạt, ngồi với khách trên tấm chiếu trải dọc lối mòn trong vườn hoa, cạnh mấy rá cơm trắng…”.…