tennguoidepnhat.net
Năm 1947 – Năm đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết
22 giờ ngày 21/1/1947 (tức 30 tết tháng Chạp năm Bính Tuất) Hồ Chủ tịch từ nơi họp Hội đồng Chính phủ ở Phủ Quốc Oai (Sơn Tây) lên xe tới trụ sở Đài tiếng nói Việt Nam đặt tại Chùa Trầm (huyện Chươ…